Преместен уебсайт

Уважаеми колеги,

Уебсайтът на магистърска програма "Дипломация и разузнаване на Балканите" вече се намира на нов адрес: https://clio.uni-sofia.bg/education/mp-diplomacziya-i-razuznavane-na-balkanite/