Зареждане...

История и геополитика на Балканите

Софийски университет | Исторически факултет

Пилотна версия [BETA]

Специалност
"История и геополитика на Балканите"

Софийски университет | Исторически факултет

За специалността Прием Учебен план (.xls)

За специалността

Специалността „История и геополитика на Балканите“ предлага на студентите комплексна подготовка в областта на историята, политически науки и балкански езици, което им дава възможност да се реализират професионално в различни сфери на обществения, политическия, икономическия, научния и културен живот на България и в рамките на Европейския съюз.
Специалността е една от най-новите и интердисциплинарни в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е създадена през 2006 г. под названието "Минало и съвремие на Югоизточна Европа", а от 2018 г. приема настоящето име „История и геополитика на Балканите“.

Прием

Желаещите да запишат специалността студенти участват в класирането с оценката от дипломата за средно образование по история и с оценката от матурата или от състезателен кандидат-студентски изпит по История на България. За повече подробности по балообразуването и за кандидатстване и подаване на документи през 2018 г. :

Видео за специалността

Учебни дисциплини

Бакалавърската степен се реализира в четири години (8 семестъра). Учебният план включва три модула – исторически, политологически и езиково-културен. Важна съставна част от учебния план са избираемите предмети, като дисциплините обхващат исторически, политологически, социални проблеми, както и някои аспекти на сигурността в балканските страни. Списъкът на избираемите дисциплини е отворен и непрекъснато се допълва и актуализира.

Преподаватели

Бакалавърската програма се осъществява от висококвалифицирани преподаватели от ИФ и от други факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, а някои предмети се преподават от хонорувани учени от системата на БАН. Част от преподавателите имат дипломатически опит в системата на Министерство на външните работи.
  • От катедрата
  • От катедра „История на Византия и балканските народи“
Име Научно направление Електронна поща Приемно време
доц. д-р Наум Кайчев

ръководител катедра

Нова и съвременна балканска история naumkbg@gmail.com вторник 13-15 ч. в каб. 25 А
чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Съвременна балканска история dolnouino@gmail.com вторник 14-16 ч. в каб. 32
проф. д.и.н. Иван Първев Нова балканска история ivanparvev@yahoo.com вторник 14-16 ч. в каб. 25 А
проф. д.и.н. Христо Матанов История на Византия; Средновековна балканска история chrmatanov@yahoo.de вторник 14-16 ч. в каб. 32
гл. ас. д-р Мария Баръмова Нова балканска история mariabaramova@gmail.com вторник 16-18 ч. в каб. 25 А
гл. ас. д-р Теодор Димитров История на Византия theodorr@abv.bg вторник 14-16 ч. в каб. 32
гл. ас. д-р Христо Беров Съвременна балканска история hristo.berov@gmail.com вторник 14-16 ч. в каб. 32
ас. Васко Арнаудов История на Византия arnivas63@gmail.com вторник 14-16 ч. в каб. 25 А
ас. Йоанна Бенчева Средновековна балканска история joannabencheva@yahoo.com вторник 14-16 ч. в. каб 25 А
ас. Петър Добрев Съвременна балканска история peterzad@gmail.com вторник 14-16 ч. в каб. 32
Име Научно направление Електронна поща Факултет
гл. ас. д-р Юлия Цветкова Стара история tzvetkova09@gmail.com Исторически факултет
гл. ас. д-р Кирил Господинов Средновековна българска история kiril.gospodinov@gmail.com Исторически факултет
доц. д-р Светлана Иванова История на България, ХV-ХVІІ век *** Исторически факултет
доц. д-р Борис Попиванов Политология boris.popivanov@gmail.com Философски факултет
доц. д-р Мария Пиргова Политология pirgovam@gmail.com Философски факултет
гл. ас. Владимир Станев Нова българска история *** Исторически факултет
гл. ас. д-р Светослав Живков Нова българска история zhivkov_sv@yahoo.com Исторически факултет
проф. д-р Веселин Янчев Нова българска история veselinyanchev@yahoo.com Исторически факултет
проф. д-р Евгения Калинова Съвременна българска история ekalinova@abv.bg Исторически факултет
доц. д-р Валери Колев Нова българска история vkolev22@yahoo.com Исторически факултет
д-р Григор Бойков Нова балканска история griboykov@yahoo.com Център за регионални проучвания и анализи
гл. ас. М. Вълков Съвременна българска история *** Исторически факултет
проф. д-р Милияна Каймакамова Средновековна българска история *** Исторически факултет
проф. д-р Искра Баева Съвременна обща история iskravbaeva@yahoo.com Исторически факултет
доц. д-р Веселин Тепавичаров Политическа етнология vesouni@yahoo.com Исторически факултет
доц. д-р Милена Якимова Социология milena.iakimova@gmail.com Философски факултет
гл. ас. д-р Стефка Фетваджиева Съвременен български език stefka@slav.uni-sofia.bg Факултет по славянски филологии
гл. ас. Боряна Митева Съвременна обща история boryana.miteva@gmail.com Исторически факултет
проф. дин. Петър Ангелов Средновековна българска и балканска история *** Исторически факултет
гл. ас. Никола Дюлгеров Средновековна обща история kolio_dulgi@hotmail.com Исторически факултет
проф. д-р Пламен Митев Българско възраждане plamdm@abv.bg Исторически факултет
проф. д-р Борислав Гаврилов Нова обща история bgavrilov@abv.bg Исторически факултет
доц. д-р Васил Пенев Политология vassilpenev@gmail.com Философски факултет
доц. д-р Светослав Малинов Политология smalinov@mail.bg Философски факултет
Име Научно направление Електронна поща Институция
проф. дин Александър Костов Нова балканска икономическа история kostov_al@yahoo.com Българска академия на науките
д-р Боби Бобев Международни отношения на Балканите ХХ-ХХI в. bzbobevi@yahoo.co.uk Българска академия на науките
д-р Христо Мишков Съвременна балканска история mishkov@gmail.com Българска академия на науките
проф. д-р Румяна Прешленова Нова балканска история balkanistika.2011@abv.bg Българска академия на науките
проф. дин. Валери Стоянов Ислямът на Балканите valeryst@ihist.bas.bg Българска академия на науките
доц. д-р Агоп Гарабедян Съвременна балканска история *** Българска академия на науките
д-р Антонина Желязкова Спешна антропология zhelyazkova@einet.bg Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия
Васил Василев Турски език *** Факултет по класически и нови филологии
Ивалина Иванова Румънски език *** Факултет по класически и нови филологии
Емилия Ценкина Гръцки език *** Факултет по класически и нови филологии

Чуждоезиково обучение

Модулът балкански език и култура предвижда избор на два от предложените три балкански езика: новогръцки, турски и румънски. Студентите по свое желание имат възможност факултативно да изучават също хърватски и сръбски език.
Greek Flag
Romanian Flag
Turkish Flag
Croatian Flag
Serbian Flag
Albanan Flag
Slovenian Flag

Учебни екскурзии и практики

В учебния план на специалност "История и геополитика на Балканите" са предвидени четири практики, които въвеждат студентите в реалната научна работа (Въведение в академичното писане), дават им възможност за работа в дигитална среда и архив (Създаване на дигитален архив на балканските страни), а също така дават възможност за докосване до горещите политически точки (Теренна практика по спешна антропология). Дава се и възможност за опознаване на естеството на работата в някои държавни институции (Практика в държавни институции). Всяка година се провеждат учебни екскурзии в различни балкански страни.

Обучение в европейски университети по Еразъм +

Студентите имат възможност да учат един или два семестъра в реномирани европейски университети. Исторически факултет към момента има сключени договори за обмен на студенти с 17 държави и 50 университета – Париж, Страсбург, Бордо, Берлин, Регенсбург, Грьонинген, Мадрид, Болоня, Прага, Пилзен, Братислава, Варшава и много други. Студентите могат да учат и в редица водещи университети в Югоизточна Европа – Загреб, Любляна, Букурещ, Атина, Солун, Янина, Истанбул и др.
Еразъм+ е програма на Европейския съюз, подкрепяща образованието и обучението на младите хора. Одобрените студенти получават месечен финансов грант за целия период на обучението си в чужбина.

Професионална реализация

Много от завършилите работят в Министерство на външните работи и други министерства, държавни агенции (вкл. ДАНС), неправителствени организации, чиито предмет на дейност е свързан със страните, обществата, малцинствените и религиозните групи на Балканския полуостров. Добрата езикова подготовка по редките балкански езици позволява реализация в други перспективни икономически дейности, включително туризма в различните му разновидности, както и като преводачи в различни държавни и неправителствени структури. Много от студентите, които са избрали факултативния модул за придобиване на учителска правоспособност, се реализират като преподаватели по история в сферата на средното образование, включително в елитни столични училища. След завършването на бакалавърската степен на специалността студентите могат да продължат и в по-нататъшните степени на обучение и да се реализират в научната сфера.

Магистърски програми

Като надграждане на бакалавърската специалност, катедра „История на Византия и балканските народи“ предлага две магистърски програми: „Европейски Югоизток“ (в две форми – международна и стандартна) и „Дипломация и разузнаване на Балканите“.

Докторантури

След дипломиране в магистърска програма в Софийския университет или друго учебно заведение, студентите могат да кандидатстват за място като редовни докторанти в катедра „История на Византия и балканските народи“. Като такива те се ползват от научното ръководство на специалистите от катедрата и от всички ресурси на университетски библиотеки и електронни бази данни.
  • Текущи докторанти
Име Тема на дисертационния труд Научен ръководител
Андони Андреев Всекидневният живот и печатът в Югославска Македония (1945 - средатата на 60-те години на ХХ в.) доц. д-р Наум Кайчев
Кирила Атанасова „Женските“ вакъфи на османската династия. Социална и културно-религиозна дейност на Балканите, ХV-ХVІІ век. проф. дин Иван Първев
Милан Мераков Бежанците от Егейска Македония в Югославия (1944 – средата на 70-те години на ХХ век) доц. д-р Наум Кайчев
Нина Христова Руските посланици в Османската империя (1700-1774). Информационно-разузнавателни мрежи и механизми на влияние. проф. дин Иван Първев

Алумни

Пълен списък на завършилите специалността по година на дипломиране
  • Випуск
  • Всички
Моля изберете випуск
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2010 Александра Димитрова Миланова Политика на империя, дипломация на република. Османската империя и република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945). доц. Ив. Първев
2010 Белла Николаева Антова Култът към водачите в българското и югославското изкуство след ВСВ: Георги Димитров и Йосиф Броз Тито гл. ас. Д. Григоров
2010 Валентин Манолов Тонев Авторитарният режим и пропагандният образ на крал Александър Караджорджевич (1929-1934)
2010 Велика Йорданова Петкова Крайовският договор и българо-румънската размяна на население в Добруджа ст.н.с Бл. Нягулов
2010 Весела Делянова Георгиева България и Югославия – една идеология, два режима доц. М. Груев
2010 Георги Красимиров Грънчаров Национални символи на Гърция и тяхната употреба в ежедневието ст.н.с д-р Д. Парушева
2010 Десислава Емилова Михайлова Името ми е нобелист. Орхан Памук – между политиката и литературата доц. Ив. Първев
2010 Ива Изева Лазарова Невъзможната гражданска нация в Босна и Херцеговина гл. ас. Д. Григоров
2010 Катя Евгениева Димитрова Християнство и ереси на Балканите през Средновековието проф. Хр. Матанов
2010 Катя Николаева Георгиева Крайнодесните политически организации в България и Румъния в междувоенния период ст. ас. Хр. Беров
2010 Кирил Димитров Зекин Танзиматските реформи и преговорите за пълноправно членство в ЕС на Република Турция. Опит за сравнителна характеристика доц. Ив. Първев
2010 Кристина Алексиева Кайрякова Преходът към демокрация в Румъния и Унгария. Опит за сравнителна характеристика (1989-1992) проф. И. Баева
2010 Магдалена Деанова Петрова (Бармаз) Социализъм на двата дунавски бряга. Опит за сравнителна характеристика между Николае Чаушеску и Тодор Живков ст. н. с. д-р Бл. Нягулов
2010 Митко Андреев Петров Османското завоевание на Западните Балкани проф. Христо Матанов
2010 Славея Христова Чолакова Етнически конфликти и федерализация в Република Македония след 1991 г. ст.ас. Хр. Беров
2010 Смилен Христосков Смиленов Разширяването на НАТО на Балканите 1952/2004 г. – сравнителен анализ доц. Йордан Баев
2010 Станислав Димитров Митев Членството на Турция в ЕС като в турското интернет пространство [?] Няма инормация
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2011 Анелина Стоянова Георгиева Гърция по време на хунтата (1967-1974). Образът на Гърция в Ню йорк таймс в годината на преврата.
2011 Анелия Андреева Стоянова Дипломати и дипломатически мисии в Хабсбургско-османските политически отношения, 1541-1547 г.
2011 Божидар Любенов Любенов Национализмът в югославския футбол (80-те, нач. на 90-те год. на XX в.)
2011 Ваня Николаева Колева Двете управляващи фамилии Краманлис и Папандреу в политическия живот на Гърция през втората половина на XX
2011 Виолета Константинова Манолова Цивилизационен сблъсък или малка „студена война“.
Статутът на турското малцинство в Гърция и мястото му в гръцко-турските отношения от Лозанския договор до 1990 г.
2011 Галина Стоянова Кръстева Международно-правни и конституционни аспекти на Кипърския въпрос след 1960 г.
2011 Георги Людмилов Маринов Споменът на Румъния в историческата памет на преселниците от Северна Добруджа.
2011 Георги Росенов Антонов Ролята на САЩ в Кипърския въпрос (1961-1974). гл. ас. д-р Н. Кайчев
2011 Елица Валентинова Русева (Коларова) Основни хипотези за произхода на гагаузите (критичен анализ)
2011 Иван Невилянов Гемижев От империя към Република Турция – век на реформи
2011 Любомир Светозаров Любенов Албанските партии в политически живот на Република Македония (1900-2001) гл. ас. д-р Н. Кайчев
2011 Любомир Сергеев Николов Крайнодесни организации в Румъния (1918-1939).
2011 Момчил Лючезаров Недялков Аспекти от вътрешната политика на Македония и македонизма през първите години от създаването на АСНОМ.
2011 Нази Себайдин Хасан Влиянието на военните в политическия живот на Турция. Промяна на баланса в гражданско-цивилните отношения в периода 1983-2007.
2011 Паулина Лъчезарова Бояджиева Гръцката позиция по североепирския въпрос (1912-1939)
2011 Петя Антонова Танева Гръцката позиция по североепирския въпрос (1912-1939)
2011 Свилена Атанасова Гражданска Кюрдският въпрос в Турция през втората половина на XX в.
2011 Страхил Митков Христов Тургут Йозал и трансформацията в Република Турция.
2011 Таня Иванова Димитрова Отношенията между Гърция и ЕИО (1958-1981). гл.ас. д-р Н. Кайчев
2011 Яна Стефанова Берова Албанското малцинство в Гърция и гръцко-албанските отношения 1914-1945 г.
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2012 Александра Христова Кунчева Предпоставки за разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).
2012 Александър Александров Дамянов Националният празник на Гърция – денят „Не“ (28 октомври 1940 г.)
2012 Александър Ангелов Вълкодинов Просвещение и национализъм. Идеите на гръцките просветители в контекста на Източния въпрос 1821-1832.
2012 Ани Иванова Ангелова Външната политика на Титова Югославия -1944-1968 г.
2012 Анита Георгиева Хаджийска Кемализмът – новата „държавна религия“.
2012 Антон Тричков
2012 Антония Владимирова Гурянова Косово като фактор за разпадането на Югославия
2012 Веселин Петров Асенов Абдул Хамид II и краят на Танзимата.
2012 Габриела Людмилова Никифорова Балканските спасители на евреи. „Който спаси един живот, спасява цяла вселена“.
2012 Габриела Светославова Корчева „Белите страници“ в историята. Посещението на Александър II Караджорджевич в контекста на българо-югославските отношения.
2012 Георги Василев Бурнарски Двустранни отношения и пропаганда. Образът на Турция в българската литература и българското кино през 50, 60-те години на XX в.
2012 Диана Златкова Средновековни надгробни паметници в Босна и Херцеговина (стечи).
2012 Евелин Емилова Соколова Черната смърт: една пандемия, два отговора.
2012 Емил Валериев Цеков Словения по пътя на своята независимост.
2012 Емилия Марианова Христова Цюрихско-лондонските споразумения като предпоставка за противоречие и разделение в Република Кипър.
2012 Иван Бориславов Борисов Теории за възникване на румънската общност (историографски очерк).
2012 Кирил Иванов Захариев Националномалцинственственият проблем в Република Хърватия (1991-2005). гл. ас. д-р Наум Кайчев
2012 Марио Николаев Генов Религията на ранните османци.
2012 Мария Стратиева Димитрова Формиране на албанската национална идентичност в края на XIX – нач. на XX в., социокултурни и политически аспекти.
2012 Петър Костадинов Костадинов Наваринското сражение в контекста на гръцкия въпрос от 20-те години на XIX в.
2012 Стела Олегова Славкова Ислямът в Гърция: случаят на мюсюлманското малцинство в Западна Тракия след 1923 г.
2012 Стелиана Николаева Стефанова Яж и пий в Константинопол! (аспекти на византийската кухня)
2012 Христо Петков Димитров Балканската война във френската преса (статии, коментари, анализи, позиции).
2012 Юлия Христова Мишкова София и Белград между войните. Модернизацията в културно-обществения живот в столичния град 1919-1939 г.
2012 Яна Димитрова Попова Императрица Теодора – воля и амбиция в сянка.
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2013 Александър Трендафилов Един невъзможен съюз: пруско-османските отношения по време на седемгодишната война (1756-1763)
2013 Бела Боянова Разпадането на Югославия и Европейския съюз.
2013 Борис Божидаров Рошев Съветски военни мисии и специални операции на Балканите 1941-1944 г.
2013 Боряна Петрова Заблудите на една диктатура (Румъния по време на управлението на Николае Чаушеску).
2013 Василена Петрова Василева Очерк върху културата на виното във Византия.
2013 Георги Димитров Керанов Унгарското малцинство в Румъния: съвременни аспекти.
2013 Елица Христова Дикова Жените в Османската империя през погледа на Пол Рико.
2013 Здравко Кирилов Дигитални измерения на македонизма. Преглед на блогосферата на Република Македония. гл. ас. д-р Наум Кайчев
2013 Ивайло Динев Албанските бункери.
2013 Ивелин Трифонов Черна гора – утвърждаване на държавността и борба за политическа самостоятелност през XVIII-XIX в.
2013 Ивелина Стефанова „Шокова терапия“ на социализма. Лагерите в Белене (1949-1953;1956-1959) и Голи Оток (1949-1956).
2013 Калина Иванова Българо-югославските отношения на големия екран (60-те години на XX в).
2013 Марин Йонков Йотов Австро-унгария и окупацията на Босна и Херцеговина – 1878 г.
2013 Мила Станчева Neue Slovenische Kunst –опит за рекапитулация.
2013 Надя Желязкова Албанския национален въпрос.
2013 Нина Рускова Георгиева Мустафа Кемал: еволюцията на един мит.
2013 Петя Корсачка Положението на жените в Турция по време на управлението на Ататюрк.
2013 Светла Стилиянова Стойчева Карл II – румънският крал диктатор.
2013 Стефан Ташков Сръбският национализъм през периода 1878-1918 г.
2013 Христина Павлова „Образът на турците“ в османските пропагандни брошури от XVI в.
2013 Християн Георгиев Отношението на ЮКП и БКП по македонския въпрос (1929-1933). гл. ас. д-р Наум Кайчев
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2014 Ангел Калинов Златков Даме Груев и сръбската пропаганда в Македония. Заложничеството на воеводата Мицко и последствията от него. гл. ас. д-р Наум Кайчев
2014 Венета Валентинова Хинковска Ислямизъм и/или кемализъм. Партията на справедливостта и развитието
2014 Весела Стоянова Найденова (Драганова) Идеологията на Алия Изедбегович и „ислямската декларация“.
2014 Дамян Стефанов Василев Интеграцията на Северна Добруджа в границите на румънската държава 1878-1913 г.
2014 Дарина Божидарова Кючукова Икономически преходи: опитът на България и Румъния (1989-1997).
2014 Даря Огнянова Костова Отвъд границата – „разказ“ за съдбата на българите от Западните покрайнини в рамките на Югославската държава (1919-1989).
2014 Делян Иванов Русев Църква и търговия: Балканската православна общност във Виена в контекста на хабсбургската политика 1770-1790 г.
2014 Деница Василева Ганчева Българите в Албания през XX в.
2014 Десислава Руменова Тодорова Йованка Броз – живот в сянката на Тито.
2014 Димитър Румянов Балев Фортификационна система на територията на хърватските и словенските земи.
2014 Драгомир Христов Младенов Американският фактор в Гърция (1946-1967).
2014 Йоанна Бориславова Нинова Изток и запад на една „гранична трапеза“ (XVI-XIX в.) през погледа на трима западноевропейски пътешественици.
2014 Калоян Валериев Ангелов Проблемът за автентичността на Медиоланския едикт.
2014 Камелия Георгиева Иванчева Документите на гръцки език, издавани от сръбската владетелска канцелария.
2014 Кирила Георгиева Атанасова Истанбулските кафенета на XX – XXI в. – между бунта, клюките и бизнеса. ас. д-р. Христо Беров
2014 Лилия Стефанова Стоилова Турските атаки в Кипър от юли и август 1974 г. – поглед отвътре.
2014 Марина Свиленова Христова Дубровник и Черната смърт
2014 Мартина Владиславова Найденовска Точка на пречупване в Югоизточна Европа: изграждане на македонска идентичност през XX в. гл. ас. Д. Григоров
2014 Мила Красимирова Димитрова Международното признаване на Република Македония през 1991-1993 г. гл. ас. д-р Наум Кайчев
2014 Мина Николаева Минкова Иконоборството през погледа на Теофан Изповедник и патриарх Никифор.
2014 Никола Райнов Раковски Избори и избирателна система в Османската империя 1908-1914 г.
2014 Радина Пламенова Бачева Младежка инициатива за човешки права. „Младите“ – сръбската политика. гл. ас. Д. Григоров
2014 Силвия Сашкова Бързанова Миграционни процеси на евреите в България и Гърция след Втората световна война.
2014 Соня Георгиева Танева Албанското обичайно право и заложниците на традицията.
2014 Цвета Тодорова Игнатова Обсадата на Сараево – човешка трагедия и национален мит.
2014 Чавдар Николаев Медарски Крайните движения на Павелич и легионерите на Кодриану – практики и реалност на тяхната идеология и вписването им в теоретична рамка.
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2015 Александра Димитрова Причини за влизането на Румъния в Балканския пакт от 1934 г. ас. д-р Хр. Беров
2015 Андони Кирилов Андреев Югославското македонско злободневие през погледа на списание „Остен“, 1971-1972; доц. д-р Н. Кайчев
2015 Анета Христова Гражданите в Гръцката република на Ригас Велестинлис (в текстовете „Проглас за правата на човека“ и „Ново политическо управление“. доц. д-р Н. Кайчев
2015 Антония Димитрова Троанска Холандският батальон и падането на Сребреница ас. д-р Хр. Беров
2015 Божидар Кирилов Владимиров Създаването на българската болница „Евлоги Георгиев“ в Цариград в контекста на българо-турските отношения в края на XIX и началото на XX. доц. дин Иван Първев
2015 Валентина Александрова Независимостта на Косово и Република Македония; доц. д-р Н. Кайчев
2015 Вержиния Христова Между filmske trake и властта. Опит за сравнение на кинематографичните процеси в България и Югославия (1944-1948) проф. дин Ив. Илчев
2015 Весела Георгиева Николаева Възкачването на ранновизантийския император на трона. Церемониални аспекти.
2015 Владислава Игнатова Ранният македонизъм и националните идеи на Георги Пулевски след Берлинския конгрес. доц. д-р Н. Кайчев
2015 Георги Стоянов Възродителният процес“ и „Голямата екскурзия“ в центъра на българо-турските отношения (1984-1989). доц. д-р Н. Кайчев
2015 Десислава Ангелова Александрова От надеждата до непостижимата мечта. Идеята за Южнославянска федерация в Балканския Югоизток (ноември 1944 – февруари 1945 г.). Причини за неуспеха. ас. д-р Хр. Беров
2015 Димитър Печев Балканските представители на Берлинския конгрес. гл. ас. д-р М. Баръмова
2015 Злателина Аянова Лаицизмът – основен камък в революцията на Мустафа Кемал Ататюрк. ас. д-р Хр. Беров
2015 Ива Иванова Балканската политика на генерал Йоанис Метаксас: гръцко-българските и гръцко-турските отношения в периода 1936-1938 г. ас. д-р Хр. Беров
2015 Кристин Геогриева Политическото и национално развитие на Венко Марковски между София и Скопие.; доц. д-р Н. Кайчев
2015 Маргарет Николаева Поппетрова Конституциите на Румъния, Сърбия и България XIX в.: Сравнителен анализ. ас. д-р Хр. Беров
2015 Марина Иванова Два атонски манастира през Средновековието. Хилендар и Есфигмен – основаване, развитие и взаимоотношения. ас. Й. Бенчева
2015 Мартин Нешев Италианската външна политика в годините на Източната криза, 1875-1878 г. гл. ас. д-р М. Баръмова
2015 Надя Кузева Кипърският въпрос, 1960-1974 г. ас. д-р Хр. Беров
2015 Робертино Тодоров Отношенията между България и княжество Рашка през IX и началото на X в. проф. дин Хр. Матанов
2015 Станислав Ганчев Сръбската хегемония в областта Македония през втората четвърт на XIV в. проф. дин Хр. Матанов
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2016 Владимир Симеонов Недков „Гръцко-турският конфликт от 1919-1922 г. с акцент върху гръцката страна“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Даяна Пламенова Христова „Военният преврат от 1980 г. в Република Турция – взаимодействие и конфликти между политическата власт и военните“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Денис Костов Костов „Организации и структура на съвременните каракачански общности в Гърция и България“. доц. д-р Наум Кайчев
2016 Десислава Светлозар Толева „Модели, учения и теории за държавата в българската (Търновска) и сръбската (1869 г.) конституции“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Любомир Станиславов Гутев „Убийството на журналиста Стефан Михайляну и българо-румънските отношения в началото на ХХ век“. доц. д-р Наум Кайчев
2016 Мадлена Емилова Василева „Вътрешна политика на Елефтериос Венизелос до Балканските войни“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Мария Искренова Илиева „НАТО и конфликтът в Босна и Херцеговина 1992-1995 г.: Операция „Преднамерена сила". доц. д-р Наум Кайчев
2016 Павел Ангелов Камарашев „Хитлеровите мюсюлмански СС дивизии на Балканите“ гл. ас. д-р Христо Беров
2016 Радослав Куманов Куманов „Образът на съседа през погледа на вестник „Нова Македония“ (1972-1973)“. доц. д-р Наум Кайчев
2016 Силвия Миткова Добревска „Византия и Първият кръстоносен поход“. гл. ас. д-р Теодор Димитров
2016 Симона Александрова Камбурова „Българското малцинство в Западните покрайнини след 1990 г.“ доц. д-р Наум Кайчев
2016 София Димитрова Трифонова „Британските интереси в Източното Средиземноморие: Кипър (1878-1923)“. гл. ас. д-р Христо Беров
2016 София Миткова Добревска „Византия и Вторият кръстоносен поход“ гл. ас. д-р Теодор Димитров
2016 Тургут Еркин Исмаил „От Карл Детроа до Мехмед Али паша. Интригуващата кариера на един германец на османска служба през XIX в.“ доц. д.и.н. Иван Първев
Випуск Име Дипломна работа Научен ръководител
2017 Антон Чолаков *** ***
2017 Боряна Ангелова *** ***
2017 Валентина Димитрова *** ***
2017 Велислава Страхилова *** ***
2017 Десислава Господинова *** ***
2017 Елеонора Велинова *** ***
2017 Ивайло Арбалиев Лустрацията в Република Македония и случаят Божин Павловски доц. д-р Наум Кайчев
2017 Ивайло Лозанчев *** ***
2017 Илияна Кьосева *** ***
2017 Йозлем Али *** ***
2017 Михаела Иванова *** ***
2017 Никол Дочева *** ***
2017 Никола Димитров Спорът за името на (бивша югославска) Република Македония в контекста на гръцко-македонските отношения доц. д-р Наум Кайчев
2017 Павел Василев Тайните служби в Югославска Македония и случаят Йован Котески доц. д-р Наум Кайчев
2017 Петя Павлова *** ***
2017 Спасимир Весков *** ***
2017 Станислав Иванов *** ***