Преместен уебсайт

Уважаеми колеги,

Уебсайтът на спец. "История и геополитика на Балканите" вече се намира на нов адрес: https://clio.uni-sofia.bg/education/speczialnost-istoriya-i-geopolitika-na-balkanite/