private

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия
empty-lector-image_0 Приемно време:
сряда 11.00-13.00 в каб. 25 А

Телефон: 9308/ 378
E-mail:

Адрес:
Исторически факултет
бул. ”Цар Освободител” 15
1504 София

Биографични данни

Образование:
1982 г. завършва класически лицей „Константин Кирил Философ“.
1984-1990 следва и завършва специалност „история“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Специализация: история на Византия и балканските народи). Магистърска теза: „Партиите на хиподрома във Византия в светлината на изворите от VI век“

Избрани публикации

Публикации в списания и сборници

  • Vox populi! Византийската демокрация. В: Civitas Divino-Humana. In honorem annorum LX Georgi Bakalov. С., 2004, 193-202
  • Постимперска Европа или краят на Византия след Византия – В: Иронията на историка. София., 2004, 243-252
  • Славяните по българските земи до края на VII век. В: История на българите. От
  • древността до XVI век. София, 2003, 155-176
  • Игровият и състезателен елемент във Византийската цивилизация – В: Балкански щрихи в европейското минало. София., 2001, 29-35
  • Павликянството – арменската ерес, и неговото влияние в България – В: Българи и арменци заедно през вековете. София., 2001, 211-222
  • The Image of „The Other“ on the Balkans Through the Serbian Textbooks of History. In: The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, 1998, 49-59
  • Записки по праистория и античност, ч. I-II. София, 1992-1993 (в съавторство с Д. Попов и Цв. Цветански)
  • История на Стария свят. София, 1994 (учебник по история за 7 клас)
  • Атлас по история на Стария свят. Сoфия, 1995 (в съавторство с Ив. Вaйсoв, Цв. Цвeтaнски)

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история