module-languages

Модул езици

Преподавател по гръцки език: Петър Евтимов
Хорариум: 420 часа

Преподавател по турски език:  Ани Добрева
Хорариум: 420 часа

Преподавател по румънски език: Ивалина Иванова
Хорариум: 430 часа

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история