МАГИСТРАТУРИ

Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за ОКС „магистър“ за учебната 2011/2012 г.

Прием на документи от 29 август до 9 септември в Деканата на Историческия факултет.

Необходими документи съгласно Правилника за приемане на студенти в СУ за ОКС „магистър“ през уч. 2011/2012 г.

  1. Ксерокопие на диплом за висше образование.
  2. Платена такса за подаване на документи.
  3. Молба по образец.

Катедрата „История на Византия и балканските народи“ предлага следните магистратури:

  • ЕВРОПЕЙСКИ ЮГОИЗТОК

Събеседване на 13 септември 2011 г. от 10.00 ч. в каб. 25 А

Събеседване на 13 септември 2011 г. от 14.00 ч. в каб. 25 А

Класиране – 15 септември 2011 г.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история