private

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история


Приемно време:
вторник  14.00-16.00 в каб. 25 А

Телефон: 9308/ 378
E-mail: joannabencheva@yahoo.com

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Биографични данни

Родена на 1.10.1970 г. в София

1989 г. завършва НГДЕК „Константин Кирил Философ“.

1995 г. – магистър по история от СУ „Св. Климент Охридски“ със специализация: „История на Византия и балканските народи“, втора специалност – Културология

1999 г. магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“

От 1995 г. досега асистент по средновековна балканска история в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Специализации

 • 2001 – стипендия на фондация Александър фон Хумболд, Кьолнски университет, научен ръководител проф. Петер Шрайнер

Членство в научни организации:

Научни интереси

Средновековна история на Югоизточна Европа, Света гора, данъци, всекидневие

Проекти

 • Балканскияг град през погледа на западните пътешественици през ХІ– ХV в.  Типологизация на Западното мислене – 2010 г.
 • Мултикултурното пространство на балканския град в прехода от средновековие към модерност – 2011 г.

Избрани публикации

 • Naval Trade of Mt Athos Monasteries in the Middle Ages, Etudes Balkaniques, 1999, 1-2, с.49-51
 • редактор на Атлас „Световна история“,т.1 – От древността до Френската революция, Летера, Пловдив, 1999
 • Стопанството на манастира „Зограф“ през ХIII-ХIV в. по данни от данъчните описи, Балкански щрихи в европейското минало, София, 2001, с. 36-44
 • Pacta Conventa – съхраняването на една държава, „Държавността в историята“, София, 2001, с.189-192
 •  „Даровете на балканските владетели за атонските манастири през XIV век – политика или православие?“, В: Иронията на историка,Сборник в памет на проф. М. Лалков, София, 2004
 • Света гора през ХV век – поглед отвън, Civitas divino-humana, Сборник в чест на проф. Г. Бакалов , София, 2004
 • Какво ще бъде времето? (Метеорологичните прогнози през Средновековието), В: ТАНГРА, Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София, 2006, с. 727-732
 • Герои и героизъм през Средновековието. Поглед към Византия и Балканите, В: Известия на българското историческо дружество, т. 40, 2008, с. 263-267
 • «Κριτόβουλος Ίμβριος », Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople,vol. III, URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11951 (in Greek)= „Критувул Имбриотски“, 2008, Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople, vol. III, URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10962  (in Bulgarian)
 • Морската търговия по Балканското крайбрежие през средновековието – такси и ограничения, В: MEDIAEVALIA. списание за средновековна история, археология и култура . ISSN: 1314-2755, специално издание – Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров, София, 2011, с. 58-73

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история