site

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium
Office Hours:
Wednesday 11.00-13.00 in room 25 А

Phone: 9308/ 378
E-mail: vva@gyuvetch.bg

Address:
Faculty of History
boulevard ”Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

Curriculum Vitae

1982 graduated from the Classical College “Constantine Cyril the Philosopher”.

1984-1990 studied and graduated in History at Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Major in History of Byzantium and the Balkan Peoples). Master’s thesis: “The Parties of the Hippodrome in Byzantium According to 6th Century Sources”

Selected publications

Publications in journals and collections

  • Vox populi! Византийската демокрация. В: Civitas Divino-Humana. In honorem annorum LX Georgi Bakalov. С., 2004, 193-202
  • Постимперска Европа или краят на Византия след Византия – В: Иронията на историка. София., 2004, 243-252
  • Славяните по българските земи до края на VII век. В: История на българите. От
  • древността до XVI век. София, 2003, 155-176
  • Игровият и състезателен елемент във Византийската цивилизация – В: Балкански щрихи в европейското минало. София., 2001, 29-35
  • Павликянството – арменската ерес, и неговото влияние в България – В: Българи и арменци заедно през вековете. София., 2001, 211-222
  • The Image of „The Other“ on the Balkans Through the Serbian Textbooks of History. In: The Image of the Other. Analysis of the high-school textbooks in History from the Balkan countries. Sofia, 1998, 49-59
  • Записки по праистория и античност, ч. I-II. София, 1992-1993 (в съавторство с Д. Попов и Цв. Цветански)
  • История на Стария свят. София, 1994 (учебник по история за 7 клас)
  • Атлас по история на Стария свят. Сoфия, 1995 (в съавторство с Ив. Вaйсoв, Цв. Цвeтaнски)

Assoc. Prof. Dr. Naoum Kaytchev

Head of the Department of „History of Byzantium and the Balkans“ Modern Balkan History

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

Contemporary Balkan History

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Assoc. Prof. Dr. habil. Ivan Parvev

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Maria Baramova

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Hristo Berov

Modern and Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History