site

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History

Office Hours:
Tuesday 14.00-16.00 in room 25 А

Phone: 9308/ 378
E-mail: joannabencheva@yahoo.com

Address:
Faculty of History
boulevard ”Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

Curriculum Vitae

Born on 1th October 1970 in Sofia

1989 – graduated from NGDEK “Constantine Cyril the Philosopher”.

1995 – MA in History at Sofia University with a major in “History of Byzantium and the Balkan Peoples”; second major – Culturology.

1999 – Master of Law degree from Sofia University.

Since 1995 – Assistant Professor of Medieval Balkan History at the Faculty of History, Sofia University.

Specialization:

 • 2001 Fellow of Alexander von Humboldt Foundation at University of Cologne

Membership:

Research Interests

Medieval History of Southeastern Europe; Mouth Athos; everyday life; economic and tax policy in Southeastern Europe

Projects

 

Selected publications

 • Naval Trade of Mt Athos Monasteries in the Middle Ages, Etudes Balkaniques, 1999, 1-2, с.49-51
 • редактор на Атлас „Световна история“,т.1 – От древността до Френската революция, Летера, Пловдив, 1999
 • Стопанството на манастира „Зограф“ през ХIII-ХIV в. по данни от данъчните описи, Балкански щрихи в европейското минало, София, 2001, с. 36-44
 • Pacta Conventa – съхраняването на една държава, „Държавността в историята“, София, 2001, с.189-192
 •  „Даровете на балканските владетели за атонските манастири през XIV век – политика или православие?“, В: Иронията на историка,Сборник в памет на проф. М. Лалков, София, 2004
 • Света гора през ХV век – поглед отвън, Civitas divino-humana, Сборник в чест на проф. Г. Бакалов , София, 2004
 • Какво ще бъде времето? (Метеорологичните прогнози през Средновековието), В: ТАНГРА, Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София, 2006, с. 727-732
 • Герои и героизъм през Средновековието. Поглед към Византия и Балканите, В: Известия на българското историческо дружество, т. 40, 2008, с. 263-267
 • «Κριτόβουλος Ίμβριος », Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople,vol. III, URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11951 (in Greek)= „Критувул Имбриотски“, 2008, Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople, vol. III, URL: http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10962  (in Bulgarian)
 • Морската търговия по Балканското крайбрежие през средновековието – такси и ограничения, В: MEDIAEVALIA. списание за средновековна история, археология и култура . ISSN: 1314-2755, специално издание – Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров, София, 2011, с. 58-73

Assoc. Prof. Dr. Naoum Kaytchev

Head of the Department of „History of Byzantium and the Balkans“ Modern Balkan History

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

Contemporary Balkan History

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Assoc. Prof. Dr. habil. Ivan Parvev

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Maria Baramova

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Hristo Berov

Modern and Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History