site

Prof. Dr. habil. Georgi Daskalov

Modern and Contemporary Balkan History
empty-lector-image_0Office Hours:
Tuesday 14.00-16.00, room 32

Phone: 9308/ 343

E-mail:

Address:
Faculty of History
boulevard ”Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

Curriculum Vitae

Born August 27, 1942

Graduated in History from Sofia University “St. Kliment Ohridski” (1968)

MA in Historical Sciences (1982)

Associate Professor of Modern Balkan history in the Faculty of History at Sofia University “St. Kliment Ohridski” (1990)

Doctor of Historical Sciences (1998)

Professor (2000)

Selected publications

Books

  • Българо-югославски политически отношения 1944-1945. С., 1989.
  • Драмското въстание 1941. С., 1992.
  • Българите в Егейска Македония-мит или реалност. С., 1996.
  • Участта на българите в Егейска Македония 1936-1946. С., 1999.
  • България и Гърция: От разрив към помирение 1944-1964. С., 2004.
  • История на Отечествената война на България. Т. 4 1944-1945. С., 1984 /съавтор/
  • Македония. История и политическа съдба. Т. 3. С., 1998 /съавтор/
  • Национално-освободително движение на македонските българи 1878-1944. Т. 4. С., 2003.

Assoc. Prof. Dr. habil. Ivan Parvev

Head of the Department „HISTORY OF BYZANTIUM AND THE BALKANS“ Modern Balkan History

Prof. Dr. habil. Ivan Ilchev

RECTOR OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI“ Contemporary Balkan History

Prof. Dr. habil. Christo Matanov

Medieval Balkan History / History of Byzantium

Prof. Dr. habil. Georgi Daskalov

Modern and Contemporary Balkan History

Prof. Dr. Georgi Bakalov (1943-2012)

History of Byzantium

Assist. Prof. Dr. Naoum Kaytchev

Modern Balkan History

Assist. Prof. Vasko Arnaudov

History of Byzantium

Assist. Prof. Joanna Bencheva

Medieval Balkan History

Assist. Prof. Dimitar Grigorov

Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Hristo Berov

Modern and Contemporary Balkan History

Assist. Prof. Dr. Maria Baramova

Modern Balkan History

Assist. Prof. Dr. Teodor Dimitrov

History of Byzantium