Safavid_Nakhjevan_Ottoman_Victory

Публична лекция на проф. Колин Имбър

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим на публичната лекция на

проф. Колин Имбър
(Университет Манчестър, Великобритания)

на тема:

The wrong strategy: Suleyman I’s campaigns against the Safavids

Кога: 23 март 2011 г., 15:30 часа
Къде: Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, 2 ет. Северно крило

Лекцията се провежда по инициатива на Историческия факултет и Семинара за национална и регионална история с подкрепата на Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ и Институт “Диалог Европа“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Коментари

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история