Конкурс за докторанти за учебната 2011/2012 г.

Историческият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за докторанти за учебната 2011/2012 г.

Минали събития

Академични длъжности

Научни степени

Придобиване на образователна и научна степен „доктор“

 1. Ивайло Чавдаров Начев, Исторически факултет – 26 септември 2011, 14:00 часа

Придобиване на научна степен „доктор на науките“

 1. доц. д-р Иван Христов Първев, Исторически факултет – 20 октомври 2011, 16:00 часа

Общи

Аудио/Видео

Публична лекция на Колин Имбър

Още галерии | Коментирайте

Публична лекция на проф. Колин Имбър

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим на публичната лекция на

проф. Колин Имбър
(Университет Манчестър, Великобритания)

на тема:

The wrong strategy: Suleyman I’s campaigns against the Safavids

Кога: 23 март 2011 г., 15:30 часа
Къде: Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, 2 ет. Северно крило

Лекцията се провежда по инициатива на Историческия факултет и Семинара за национална и регионална история с подкрепата на Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ и Институт “Диалог Европа“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Съвременна балканска история

Книги и публикации

<div class="dh"> <div class="dh-icon png-bg"><div class="dh-size">$size$</div></div> <div class="dh-title"><a href="$href$">$name$</a></div> <div class="dh-description">$desc$</div> </div>

Линкове

 

Съвременна история на Балканите (сръбски език)

 • Животът на Тито
 • Атентатът в Сараево
 • Първа световна война
 • Правителството на крал Александър
 • Между две световни войни
 • Босна и Херцеговина по време на Първа световна война
 • Босна и Хецеговина след края на Първа световна война
 • Босна и Херцеговина след 1931г.
 • Сърбите от Босна и Херцеговина в периода 1914-1918г.
 • Сръбската православна църква в Босна и Херцеговина 1880-1950г.
 • Престъпления в лагера Ясеновац по време на Втора световна война
 • История на Косово

 • Кратка история на Косово в сайта на „Истина” – асоциация за култура, изкуство и спорт
 • История на Косово в албански сайт „Косово – пътя на независимостта”. Историята е разделена на периоди.
 • Статия от турски политически ежеднежник в. „SOL”(на турски означава „ляв”), разглеждаща разпадането на Югославия и политиката на Нато след това; статията се казва „Строежът на НАТО: Парчетата на Югославия”
 • Книгата „Косово – дилемата на една катастрога”, издадена на македонски от МЦМС (Макденски център за международно сътрудничество), разглеждащаисторията на Косово, войната и хуманитарната помощ
 • Първата наредба на UNMIK (United National’s mission in Kosovo) за начало на мисията на ООН в Косово през 1999г
 • Статия от сръбската информационна агенция Tanjug, съобщаващата за приетата резолюция за Косово между ООН и ЕС
 • Съвременна балканска история

 • Нации и държави в Югоизточна Европа (“Алтернативни образователни материали за преподавателите по най-нова история на Югоизточна Европа”) – издание, осъществено съвместно с международни организации; Разгледана е новата и съвременната история на балканските народи. Засегнати са въпросите за целите и постиженията по пътя към националната държава, нейното устройство, националните идеологии и основаващите се на тях конфликти. Дадени са и цитати от първоизточници. На места има графични приложения. Поместена е и библиография.
 • Балканските войни (“Алтернативни образователни материали за преподавателите по най-нова история на Югоизточна Европа”) – издание осъществено, съвместно с международни организации; пълна хронология на събитията около Балканските войни, богати фотографски и графични материали, както и статистически данни. Има също така доста цитирани първоизточници. Засегнати са темите за обществените, икономическите и културните предпоставки за войните. Говори се и за някои от политическите аспекти, в т.ч. националните идеологии и развитието на Източния въпрос. Разглежда се и състоянието на обществото по време на война. Поместена е и библиография.
 • Балканите и Втората световна война (“Алтернативни образователни материали за преподавателите по най-нова история на Югоизточна Европа”) – издание, осъществено съвместно с международни организации; Засегнати са доста аспекти от цялостното положение на Балканите по време на войната. Дадена е и пълна хронология на събитията. Има поместени фотографски материали, както и доста първоизточници, в т.ч. дипломатически документи, писма, материали от периодичния печат, спомени и разкази на очевидци и т.н. Засегнати са темите за действията на политическите лидери на балканските държави и големите европейски сили, различните бунтовнически групировки, които се сформират, положението на цивилното население, в т.ч. недостатъчното снабдяване с храна и др. Поместени са също така първоизточници, разкриващи военните престъпления на Германия и нейните сателитни режими на Балканите. Накрая е посочена обширна библиография по темата.
 • Сайт за проекта на гръцката библиотека в Южна Калифорния, свързан с турското нахлуване в Кипър през 1974 г. Има материали за самата военна операция, за изчезналите и бежанците, за съдбата на градовете и селата, църквите и манастирите и др. Поместени са също така фотографски и графични приложения.
 • статии за историята на Македония в сайта на Музея на македонските борби в Солун. Заглавия на статиите, свързани със съвременната история     

  9.Националните претенции, конфликтите и развитието на Македония (1870-1912)

  10. Историография и картография по Македонския въпрос

  11. Македония (1912-1923) – от многонационалната империя към националната държава

  12. Борбата за статистически оценки на населението в Македония

  13. Генезисът на македонизма между двете световни войни

  14. Македония във вихъра на Втората световна война

  15. Македония на границата на два свята (1945-1949)

  16. Македония и Великите сили

  17. Демографски трансформации в съвременна Македония

  18. Емиграцията от Македония

  19. Европейският съюз и Македонския въпрос

 • Подробен материал с няколко снимки за политическите аспекти на Малоазийската катастрофа. Обърнато е внимание на договора от Севр, както и на империалистическите интереси на САЩ и западноевропейските държави в Османската империя, които са доста добре представени. Говори се също така за положението в Турция и настроенията в самата Гърция през разглеждания период.
 • „Югоизточна Европа на милостта на апетитите на многонационалните капитали” – Полезен материал, разкриващ накратко историческитге аспекти на геостратегическото положение на Югоизточна Европа и представящ доста подробно съвременните тенденции в развитието на района. Обърнато е внимание на интересите на ЕС, НАТО и САЩ в региона, като също така са изброени редица техни проекти (или такива, осъществявани съвместно с балканските държви) в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, транспорта и др. Говори се и за сигурността в района, като при това се анализират опитите на САЩ за установяване все по-засилено военно присъствие на Балканите.
 • Сайт с много материали за „Йонасис Метаксас – военен, политически водач и човек на духа”
 • „Йоанис Метаксас – историко-политически подход”, Автор: Николау КарраСъдържаниеГлава Първа. Личността на МетаксасГлава Втора. Военна службаГлава Трета. Втората гръцка републикаГлава Четвърта. 1935 г.Глава Пета. Силите на междувоенния периодГлава Шеста. Дните на 36-таГлава Седма. Режимът от 4-ти августГлава Осма. Делата на режима от 4-ти август

  Глава Девета. Направления на външната политика

  Глава Десета. Денят „Не”

  Глава Единадесета. Метаксас сред младежите от Е.О.Н. [съкр от гр. Народна младежка организация] и преподавателите

  Глава Дванадесета. Над победата и славата

 • Учебник по най-нова и съвременна история за 9. клас (в Гърция това е последният клас от гимназията и последната година от задължителното училищно образование). В учебника е обърнато доста внимание на съвременната гръцка история.(с графични приложения, но само до Руската революция)(целият учебник, но без графични приложения)Съдържание на разделите по съвременна история:Част Втора: Светът от началото на ХХ в. до края на Втората световна войнаГлава Шеста: Гърция от движението от Гуди (1909) до края на Балканските войни (1913)- Движението от Гуди (1909)- Елевтериос Венизелос като министър-председател; неговата политика в периода 1910-1912 г.

  – Балканските войни (1912-1913)

  – Гърция и Балканите непосредствено след Балканските войни

  Глава Седма. Първата световна война и Руската революция

  – Причини, избухване и фронтове на Първата световна война

  – Гърция в Първата световна война – националното разделение

  – Руската революция

  – Краят на Първата световна война и следвоенното устройство

  Глава Осма. Малоазийската война (1919-1922)

  – Претенциите на Гърция и Антантата към Османската империя

  – Гърците в Западна Мала Азия и Понта

  – Турското национално движение

  – Малоазийската война (1919-1922)

  – Развитие на Гърция и Турция след Малоазийската война

  Глава Девета. Междувоенният период (1919-1939)

  – Първите следвоенни години, Световната икономическа криза от 1929 г. и Голямата депресия

  – Обществените деления при кризата от 1929 г.

  – Политическите деления при кризата от 1929 г.

  – Междувоенна Гърция. Диктатурата от 4 август 1936 г.

  – Бежанският проблем в Гърция през междувоенния период

  Глава Десета. Втората световна война и Гърция

  – Предвестията и причините за Втората световна война

  – Втората световна война

  – Участието на Гърция във Втората световна война

  – Окупацията, съпротивата и освобождението

  – Резултатите от Втората световна война и учредяването на Организацията на обединените нации

  Част Трета. Светът от края на Втората световна война до края на ХХ в.

  Глава Единадесета. Международното развитие от края на Втората световна война до края на ХХ в.

  – Политическото деление на следвоенна Европа

  – Двуполюсният модел и Студената война

  – Краят на колониализма и възникването на Третия свят

  – Колапсът на народната демокрация и Европа след Студената война

  Глава Дванадесета. Гърция от края на Втората световна война до края на ХХ в.

  – Гражданската война и основните проблеми на Гърция (1944-1963). Борбата за Кипър (1955-1960)

  – Изостряне на политическата криза и диктатурата от 21 април 1967 г. (1963-1974)

  – Гърция от политическата промяна до началото на 80-те години (1974-1981)

  – Гърция през 80-те години (1981-1989)

  – Гърция в периода след Студената война (1989-2001)

  Глава Тринадесета. Опити за консолидация на Европа и Гърция

  – Главните стъпки в опитите за консолидация на Европа (1951-2001)

  – Гърция и процедурите по консолидация с Европа. Гърция – страна-членка на Европейския съюз

  Глава Четиринадеста. Научно, духовно и художествено творчество през ХХ в.

  – Научно и технологично развитие на света през ХХ в.

  – Световното изкуство през ХХ в.

  – Поезията и прозата в света през ХХ в.

  – Литературата в Гърция през ХХ в.

  – Изкуството в Гърция през ХХ в.

 • Най-нова и съвременна Гърция (Част Първа) – Възстановяването на държавата
 • Най-нова и съвременна Гърция (Част Втора) – Териториалните анексии и малоазийската катастрофа
 • Най-нова и съвременна Гърция (Част Трета) – Съвременната цивилизация
 • Комунистическите режими в Централна и Югоизточна Европа

  [drain file 4 show seetemp]

  Военните в политическия живот на съвременна Турция

  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
  ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  Катедра “История на Византия и балканските народи”

  ПРОГРАМА
  по
  “ВОЕННИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННА ТУРЦИЯ“

  ОКС: бакалавър
  Специалност: Специалност “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”
  Форма на обучение: редовна
  Хорариум: 30 часа; 2+0
  кредити: 1
  Вид дисциплина: избираема
  Лектор: проф. дин Дженгиз Хаков

  Теми

  УВОД. ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА
  РОЛЯ НА ВОЕННИТЕ В СЪВРЕМЕННА ТУРЦИЯ –2 ч.

  • Мястото и ролята на военните в Османската империя
  • Танзиматските реформи и военните през XIX в.
  • Младотурската революция и управлението на младотурците
  • Крахът на Османската империя в Първата световна война

  I. РОЛЯТА НА ВОЕННИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТУРСКАТА
  РЕПУБЛИКА – 4 ч.

  • Последиците от участието на Турция в Първата световно война
  • Освободителната война на турския народ /1919-1922/
  • Ролята на новосъздадената турска армия в победата на турския
   народ в освободителната война
  • Лозанският мирен договор от 1923 г. и международното признание на Турската република

  II. ВОЕННИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ТУРЦИЯ В ПЕРИОДА
  МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ – 4 ч.

  • Провеждането на кемалистките реформи с подкрепата на военните
  • Присъствието на военните в новоизградените републикански институции
  • Генералската опозиция срещу кемалистките реформи
  • Ролята на военните в потушаването на Кюртското въстание от
   1925 г. и присъединяването на областта Александретта /Хатай/ към Турция през 1938 г.

  III. ВОЕННИТЕ В ТУРЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА
  ВОЙНА –2 ч.

  • Политиката на Турция на неучастие във войната
  • Натискът върху Турция от двата воюващи блока за нейното участие във войната на тяхна страна
  • Военновременните мероприятия, провеждани в страната
  • Отражението на войната върху икономиката и политиката на Турция

  IV. УЧАСТИЕТО НА ТУРЦИЯ ВЪВ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БЛОКОВЕ
  НА ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА –2ч.

  • Турция „доктрината Труман“ и „планът Маршал“
  • Турция и НАТО
  • Турция и Багдатският пакт /СЕНТО/
  • Турция и Балканският пакт – 1954 г.

  V. ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ ОТ 1960 Г. И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОЕННИТЕ .-4ч.

  • Обстановката в страната в навечерието на военния преврат
  • Превратът от 27 май 1927 година
  • Управлението на военните – Комитет за национално единство
  • Конституцията от 1961 година и военните

  VI. НОВИ ОПИТИ ЗА ВОЕНЕН ПРЕВРАТ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА
  НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА XX В – 2 ч.

  • Първото коалиционно правителство на Исмет Иньоню и първи неуспешен опит за военен преврат
  • Второто коалиционно правителство на Исмет Иньоню и втори неуспешен опит за военен преврат
  • Третото коалиционно правителство на Исмет Иньоню и Кипърската криза от 1964 година

  VII. ВОЕННО-ЦИВИЛЕН РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА
  ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК – 4 ч.

  • Меморандум на генералитета от 12 март 1971 година
  • Установяване на военно-цивилен режим на управление
  • Управление на преходни правителства
  • Първото коалиционно правителство на Бюлент Еджевит и военната интервенция на Турция в Кипър през 1974 година

  VIII. ПРЕВРАТЪТ ОТ 1980 ГОДИНА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
  ВОЕННИТЕ/1980-1983/ –4 ч.

  • Подготовката на военния преврат
  • Военният преврат от 12 септември от 1980 година
  • Управлението на военните
  • Новата конституция от 1982 година и военните

  IX. ИСЛЯМСКАТА РЕАКЦИЯ В СТРАНАТА И ВОЕННИТЕ В КРАЯ НА XX
  И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК –2ч.

  • Засилването на ислямската реакция в страната
  • Военните основен гарант на светския характер на Турската република
  • Проислямиското турско правителство, Европейският съюз и военните в Турция

  Литература

  • ХАКОВ, Дж. История на Турция през XX в.. София-Анкара, 2000
  • ХАРКОВ, Дж. Военните в политическия живот на съвременна Турция. София, 1989 г.
  • ХАРКОВ, Дж. Военните преврати в Турция. София. 1988 г.
  • ХАКОВ, Дж. Политическата борба в Турция 1960-1971. София, 1979 г.

  доц. д-р Наум Кайчев

  Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

  чл. кор. проф. дин Иван Илчев

  Съвременна балканска история

  проф. дин Христо Матанов

  Средновековна балканска история / История на Византия

  доц. дин Иван Първев

  Нова балканска история

  гл. ас. д-р Мария Баръмова

  Нова балканска история

  гл. ас. д-р Теодор Димитров

  История на Византия

  гл. ас. д-р Христо Беров

  Нова и съвременна балканска история

  Ас. Васко Арнаудов

  История на Византия

  Ас. Йоанна Бенчева

  Средновековна балканска история