istatkova2

Администратор – Ани Вескова Истаткова-Иванова

Ани Вескова Истаткова-Иванова

  • Родена на 26 април 1981 г. в гр. София.
  • 1998 г. завършва средно образование в 29 СОУ “Кузман Шапкарев”
  • 2002 г. завършва специалност „История” в Исторически факултет на Софийски университет, бакалавър
  • 2003 г. магистърска програма по „Нова и съвременна история на балканските народи” в Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”
  • От февруари 2007 г. докторант по Нова и съвременна история, Съвременна история на Гърция към катедра „История на Византия и балканските народи”
  • От юни 2005 г. инспектор УД към катедра „История на Византия и балканските народи”

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история