Студентски стажове

Среща на студентите от специалността с  представители на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи

На 6 юни в Софийския университет се проведе среща на студентите от специалността „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ с екип на Дипломатичския институт към Министерството на външните работи. Директорът на института г-жа Таня Михайлова представи основните активности на институцията.

Дипломатическият институт осъществява и значителни дейности в Югоизточна Европа, включително  обучение на млади представители от региона в ежегодното Зимно училище по дипломация в гр. Сандански.  Провеждат се семинари от цикъла  „Западните Балкани: Сближаване с ЕС” – Укрепване капацитета на държавните институции с цел да отговарят на интеграционните предизвикателства днес”. Първото издание е проведено през май 2012 г. в черногорската столица Подгорица, предстои осъществяването му в Сърбия, Р. Македония и Босна и Херцеговина.

Служителите в института  Явор Иванов, Георги Петров и Зорница Антонова разказаха за други отделни аспекти от неговата дейност.

Специален интерес предизвикаха разясненията за възможностите за участие в учебните стажове на института. Те бяха направени от г-жа Силвана Цокова, младши експерт в Дипломатическия институт, непосредствено отговарящ за стажовете. Студентите от специалността ще имат възможност да участват в процедурите по набор на стажанти.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история