about-sofia-university

Учебни екскурзии и практики

Учебна екскурзия в Косово, май 2016 г.

През май 2016 г. студенти и възпитаници на специалност  Минало и съвремие на Югоизточна Европа и други специалности от Исторически факултет посетиха най-младата балканска държава – Косово. … прочети повече

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история