ВИПУСК 2015

ИМЕ ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА / НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Божидар Кирилов Владимиров Създаването на българската болница „Евлоги Георгиев“ в Цариград в контекста на българо-турските отношения в края на XIX и началото на XX.; доц. дин Иван Първев
Маргарет Николаева Поппетрова Конституциите на Румъния, Сърбия и България XIX в.: Сравнителен анализ; ас. д-р Хр. Беров
Антония Димитрова Троанска Холандският батальон и падането на Сребреница, ас. д-р Хр. Беров
Весела Георгиева Николаева Възкачването на ранновизантийския император на трона. Церемониални аспекти
Робертино Тодоров Отношенията между България и княжество Рашка през IX и началото на X в.; проф. дин Хр. Матанов
Марина Иванова Два атонски манастира през Средновековието. Хилендар и Есфигмен – основаване, развитие и взаимоотношения; ас. Й. Бенчева
Станислав Ганчев Сръбската хегемония в областта Македония през втората четвърт на XIV в.; проф. дин Хр. Матанов
Анета Христова Гражданите в Гръцката република на Ригас Велестинлис (в текстовете „Проглас за правата на човека“ и „Ново политическо управление“.; доц. д-р Н. Кайчев
Мартин Нешев Италианската външна политика в годините на Източната криза, 1875-1878 г.; гл. ас. д-р М. Баръмова
Димитър Печев Балканските представители на Берлинския конгрес; гл. ас. д-р М. Баръмова
Владислава Игнатова Ранният македонизъм и националните идеи на Георги Пулевски след Берлинския конгрес.; доц. д-р Н. Кайчев
Злателина Аянова Лаицизмът – основен камък в революцията на Мустафа Кемал Ататюрк.; ас. д-р Хр. Беров
Александра Димитрова Причини за влизането на Румъния в Балканския пакт от 1934 г.; ас. д-р Хр. Беров
Ива Иванова Балканската политика на генерал Йоанис Метаксас: гръцко-българските и гръцко-турските отношения в периода 1936-1938 г., ас. д-р Хр. Беров
Кристин Георгиева Политическото и национално развитие на Венко Марковски между София и Скопие.; доц. д-р Н. Кайчев
Десислава Ангелова От надеждата до непостижимата мечта. Идеята за Южнославянска федерация в Балканския Югоизток (ноември 1944 – февруари 1945 г.). Причини за неуспеха.; ас. д-р Хр. Беров
Вержиния Христова Между filmske trake и властта. Опит за сравнение на кинематографичните процеси в България и Югославия (1944-1948), проф. дин Ив. Илчев
Надя Кузева Кипърският въпрос, 1960-1974 г.; ас. д-р Хр. Беров
Андони Андреев Югославското македонско злободневие през погледа на списание „Остен“, 1971-1972; доц. д-р Н. Кайчев
Георги Стоянов Възродителният процес“ и „Голямата екскурзия“ в центъра на българо-турските отношения (1984-1989); доц. д-р Н. Кайчев
Валентина Александрова Независимостта на Косово и Република Македония; доц. д-р Н. Кайчев

 

 

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история