10271314_10204048412828100_8216146101160687717_o

ВИПУСК 2014

ИМЕ ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Весела Стоянова Найденова Идеологията на Алия Изедбегович и „ислямската декларация“.
Камелия Георгиева Иванчева Документите на гръцки език, издавани от сръбската владетелска канцелария.
Цвета Тодорова Игнатова Обсадата на Сараево – човешка трагедия и национален мит.
Мина Николаева Минкова Иконоборството през погледа на Теофан Изповедник и патриарх Никифор.
Радина Пламенова Бачева Младежка инициатива за човешки права. „Младите“ – сръбската политика.
Деница Василева Ганчева Българите в Албания през XX в.
Лилия Стефанова Стоилова Турските атаки в Кипър от юли и август 1974 г. – поглед отвътре.
Димитър Румянов Балев Фортификационна система на територията на хърватските и словенските земи.
Чавдар Николаев Медарски Крайните движения на Павелич и легионерите на Кодриану – практики и реалност на тяхната идеология и вписването им в теоретична рамка.
Даря Огнянова Костова Отвъд границата – „разказ“ за съдбата на българите от Западните покрайнини в рамките на Югославската държава (1919-1989).
Силвия Сашкова Бързанова Миграционни процеси на евреите в България и Гърция след Втората световна война.
Делян Иванов Русев Църква и търговия: Балканската православна общност във Виена в контекста на хабсбургската политика 1770-1790 г.
Дамян Стефанов Василев Интеграцията на Северна Добруджа в границите на румънската държава 1878-1913 г.
Кирила Георгиева Атанасова Истанбулските кафенета на XX – XXI в. – между бунта, клюките и бизнеса.
Никола Райнов Раковски Избори и избирателна система в Османската империя 1908-1914 г.
Ангел Калинов Златков Даме Груев и сръбската пропаганда в Македония. Заложничеството на воеводата Мицко и последствията от него.
Соня Георгиева Танева Албанското обичайно право и заложниците на традицията.
Мартина Владиславова Найденовска Точка на пречупване в Югоизточна Европа: изграждане на македонска идентичност през XX в.
Дарина Божидарова Кючукова Икономически преходи: опитът на България и Румъния (1989-1997).
Венета Валентинова Хинковска Ислямизъм и/или кемализъм. Партията на справедливостта и развитието
Йоанна Бориславова Нинова Изток и запад на една „гранична трапеза“ (XVI-XIX в.) през погледа на трима западноевропейски пътешественици.
Десислава Руменова Тодорова Йованка Броз – живот в сянката на Тито.
Мила Красимирова Димитрова Международното признаване на Република Македония през 1991-1993 г.
Калоян Валериев Ангелов Проблемът за автентичността на Медиоланския едикт.
Драгомир Христов Младенов Американският фактор в Гърция (1946-1967).
Марина Свиленова Христова Дубровник и Черната смърт

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история