ВИПУСК 2013

 
ИМЕ                   ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Нина Рускова Георгиева Мустафа Кемал: еволюцията на един мит.
Георги Димитров Керанов Унгарското малцинство в Румъния: съвременни аспекти.
Елица Христова Дикова Жените в Османската империя през погледа на Пол Рико.
Борис Божидаров Рошев Съветски военни мисии и специални операции на Балканите 1941-1944 г.
Василена Петрова Василева Очерк върху културата на виното във Византия.
Марин Йонков Йотов Австро-унгария и окупацията на Босна и Херцеговина – 1878 г.
Светла Стилиянова Стойчева Карл II – румънският крал диктатор.
Бела Боянова Разпадането на Югославия и Европейския съюз.
Ивелин Трифонов Черна гора – утвърждаване на държавността и борба за политическа самостоятелност през XVIII-XIX в.
Ивайло Динев Албанските бункери.
Надя Желязкова Албанския национален въпрос.
Стефан Ташков Сръбският национализъм през периода 1878-1918 г.
Петя Корсачка Положението на жените в Турция по време на управлението на Ататюрк.
Александър Трендафилов Един невъзможен съюз: пруско-османските отношения по време на седемгодишната война (1756-1763)
Христина Павлова „Образът на турците“ в османските пропагандни брошури от XVI в.
Калина Иванова Българо-югославските отношения на големия екран (60-те години на XX в).
Здравко Кирилов Дигитални измерения на македонизма. Преглед на блогосферата на Република Македония.
Боряна Петрова Заблудите на една диктатура (Румъния по време на управлението на Николае Чаушеску).
Мила Станчева Neue Slovenische Kunst –опит за рекапитулация.
Ивелина Стефанова „Шокова терапия“ на социализма. Лагерите в Белене (1949-1953;1956-1959) и Голи Оток (1949-1956).
Християн Георгиев Отношението на ЮКП и БКП по македонския въпрос (1929-1933).

 

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история