293719_10200089557387355_480991255_n

ВИПУСК 2012

ИМЕ ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Емил Валериев Цеков Словения по пътя на своята независимост
Стелиана Николаева Стефанова Яж и пий в Константинопол! (аспекти на византийската кухня)
Яна Димитрова Попова Императрица Теодора – воля и амбиция в сянка.
Мария Стратиева Димитрова Формиране на албанската национална идентичност в края на XIX – нач. на XX в., социокултурни и политически аспекти.
Александър Александров Дамянов Националният празник на Гърция – денят „Не“ (28 октомври 1940 г.)
Антония Владимирова Гурянова Косово като фактор за разпадането на Югославия.
Евелин Емилова Соколова Черната смърт: една пандемия, два отговора.
Александър Ангелов Вълкодинов Просвещение и национализъм. Идеите на гръцките просветители в контекста на Източния въпрос 1821-1832.
Кирил Иванов Захариев Националномалцинственственият проблем в Република Хърватия (1991-2005).
Анита Георгиева Хаджийска Кемализмът – новата „държавна религия“.
Иван Бориславов Борисов Теории за възникване на румънската общност (историографски очерк).
Георги Василев Бурнаски Двустранни отношения и пропаганда. Образът на Турция в българската литература и българското кино през 50, 60-те години на XX в.
Габриела Людмилова Никифорова Балканските спасители на евреи. „Който спаси един живот, спасява цяла вселена“.
Петър Костадинов Костадинов Наваринското сражение в контекста на гръцкия въпрос от 20-те години на XIX в.
Веселин Петров Асенов Абдул Хамид II и краят на Танзимата.
Стела Олегова Славкова Ислямът в Гърция: случаят на мюсюлманското малцинство в Западна Тракия след 1923 г.
Диана Златкова Средновековни надгробни паметници в Босна и Херцеговина (стечи).
Ани Иванова Ангелова Външната политика на Титова Югославия -1944-1968 г.
Юлия Христова Мишкова София и Белград между войните. Модернизацията в културно-обществения живот в столичния град 1919-1939 г.
Габриела Светославова Корчева „Белите страници“ в историята. Посещението на Александър II Караджорджевич в контекста на българо-югославските отношения.
Емилия Марианова Христова Цюрихско-лондонските споразумения като предпоставка за противоречие и разделение в Република Кипър.
Александра Христова Кунчева Предпоставки за разпадането на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ).
Христо Петков Димитров Балканската война във френската преса (статии, коментари, анализи, позиции).
Марио Николаев Генов Религията на ранните османци.

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история