411082_3907861213302_1171155413_o

ВИПУСК 2011

ИМЕ ТЕМА НА ДИПЛОМАТА РАБОТА 
Ваня Николаева Колева Двете управляващи фамилии Краманлис и Папандреу в политическия живот на Гърция през втората половина на XX век
Виолета Константинова Манолова Цивилизационен сблъсък или малка „студена война“. Статутът на турското малцинство в Гърция и мястото му в гръцко-турските отношения от Лозанския договор до 1990 г.
Галина Стоянова Кръстева Международно-правни и конституционни аспекти на Кипърския въпрос след 1960 г.
Любомир Светозаров Любенов Албанските партии в политически живот на Република Македония (1900-2001)
Паулина Лъчезарова Бояджиева Гръцката позиция по североепирския въпрос (1912-1939)
Божидар Любенов Любенов Национализмът в югославския футбол (80-те, нач. на 90-те год. на XX в.)
Анелина Стоянова Георгиева Гърция по време на хунтата (1967-1974). Образът на Гърция в Ню йорк таймс в годината на преврата.
Момчил Лъчезаров Недялков Аспекти от вътрешната политика на Македония и македонизма през първите години от създаването на АСНОМ.
Иван Невилянов Гемижев От империя към Република Турция – век на реформи
Георги Людмилов Маринов Споменът на Румъния в историческата памет на преселниците от Северна Добруджа.
Свилена Атанасова Гражданска Турската външна политика от ноември 2002 насам или политиката на „нулеви проблеми със съседите“
Елица Валентинова Коларова Основни хипотези за произхода на гагаузите (критичен анализ)
Нази Себайдин Хасан Влиянието на военните в политическия живот на Турция. Промяна на баланса в гражданско-цивилните отношения в периода 1983-2007.
Анелия Андреева Стоянова Дипломати и дипломатически мисии в Хабсбургско-османски политически отношения, 1541-1547 г.
Любомир Сергеев Николов Крайнодесни организации в Румъния (1918-1939).
Георги Росенов Антонов Ролята на САЩ в Кипърския въпрос (1961-1974).
Петя Антонова Танева Кюрдският въпрос в Турция през втората половина на XX в.
Страхил Митков Христов Тургут Йозал и трансформацията в Република Турция.
Таня Иванова Димитрова Отношенията между Гърция и ЕИО (1958-1981).
Яна Стефанова Берова Албанското малцинство в Гърция и гръцко-албанските отношения 1914-1945 г.

 

Коментари

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история