243259_2123906019978_3134477_o

ВИПУСК 2010

 

ИМЕ ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА / НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ
Кристина Алексиева Кайрякова Преходът към демокрация в Румъния и Унгария. Опит за сравнителна характеристика (1989-1992); проф. И. Баева
Георги Красимиров Грънчаров Национални символи на Гърция и тяхната употреба в ежедневието; ст.н.с д-р Д. Парушева
Катя Евгениева Димитрова Християнство и ереси на Балканите през Средновековието; проф. Хр. Матанов
Митко Андреев Петров Османското завоевание на Западните Балкани; проф. Хр. Матанов
Славея Христова Чолакова Етнически конфликти и федерализация в Република Македония след 1991 г.; ст.ас. Хр. Беров
Десислава Емилова Михайлова Името ми е нобелист. Орхан Памук – между политиката и литературата; доц. Ив. Първев
Александра Димитрова Миланова Политика на империя, дипломация на република. Османската империя и република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945); доц. Ив. Първев
Велика Йорданова Петкова Крайовският договор и българо-румънската размяна на население в Добруджа, ст.н.с Бл. Нягулов
Весела Делянова Георгиева България и Югославия – една идеология, два режима, доц. М. Груев
Кирил Димитров Зекин Танзиматските реформи и преговорите за пълноправно членство в ЕС на Република Турция. Опит за сравнителна характеристика, доц. Ив. Първев
Катя Николаева Георгиева Крайнодесните политически организации в България и Румъния в междувоенния период, ст. ас. Хр. Беров
Смилен Христосков Смиленов Разширяването на НАТО на Балканите 1952/2004 г. – сравнителен анализ, доц. Ив. Баев
Магдалена Деанова Петрова Социализъм на двата дунавски бряга. Опит за сравнителна характеристика между Николае Чаушеску и Тодор Живков, ст. н. с. д-р Бл. Нягулов
Белла Николаева Антова Култът към водачите в българското и югославското изкуство след ВСВ: Георги Димитров и Йосиф Броз Тито, гл. ас. Д. Григоров
Ива Изева Лазарова Невъзможната гражданска нация в Босна и Херцеговина, гл. ас. Д. Григоров
Валентин Манолов Тонев Авторитарният режим и пропагандният образ на крал Александър Караджорджевич (1929-1934)
Станислав Димитров Митев Членството на Турция в ЕС като в турското интернет пространство

 

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история