Горещи новини

_____________________________________________________________

Публични лекции на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

5.05.16 | РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Семинарът за национална и регионална история
към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на

Публичните лекции

на проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет)

на тема:
ONE BALKAN EXPERIMENT IN THE 20th CENTURY: Yugoslavia 1918-1991

Къде: аудитория № 83, Исторически факултет, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“
Кога: 25 май 2016 г., сряда от 16:00 часа

__________

BETWEEN STEREOTYPES AND REALITY: German Satirical Magazines on the Balkans 1903-1918

Къде: аудитория № 37А, Исторически факултет, Южно крило на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“
Кога: 26 май 2016 г., четвъртък от 10:00 часа

Plakat_ristovic.jpg

 

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история