ГОРЕЩИ НОВИНИ

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит през септември, е необходимо да представят в каб. 32 със срок 1 септември до 12.00 ч.:

  1. Два разпечатани екземпляра на дипломната работа;
  2. Един електронен вариант, качен на диск;

Екскурзия в Косово

През май 2016 г. студенти и възпитаници на специалност  Минало и съвремие на Югоизточна Европа и други специалности от Исторически факултет посетиха най-младата балканска държава – Косово. …   прочети повече

 

_____________________________________________________________

доц. д-р Наум Кайчев

Ръководител на Катедра „История на Византия и балканските народи” Нова балканска история

чл. кор. проф. дин Иван Илчев

Съвременна балканска история

проф. дин Христо Матанов

Средновековна балканска история / История на Византия

доц. дин Иван Първев

Нова балканска история

гл. ас. д-р Мария Баръмова

Нова балканска история

гл. ас. д-р Теодор Димитров

История на Византия

гл. ас. д-р Христо Беров

Нова и съвременна балканска история

Ас. Васко Арнаудов

История на Византия

Ас. Йоанна Бенчева

Средновековна балканска история